Follow us on
ހުއްޓުމެއް ނެތި އަލިފުށީގެ ކޭސްތައް މައްޗަށް، އެކްޓިވް ކޭސް 78 އަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަލިފުށިން މިއަދު މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 78 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގެ 23:00 އާއިހަމައަށް އަލިފުށިން ވަނީ 422 މީހުންނާއި 174 ގެއެއް ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ.

އަލިފުށިން ކޯވިޑަށް ފައްސިވާ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު އެރަށުގައިވެސް އަންނަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ