Follow us on
ރ. މީދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ރ. މީދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިމިވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ހުއްތާ ފައްސިވި ފަރާތަކާއި ގާތުން ބައްދަލުވި ދެމީހަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ