Follow us on
ރ. އުނގޫފާރަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. އުނގޫފާރަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިމިވަނީ އެރަށުގައި ކޯވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ