Follow us on
ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ މާލެއިން އައިސް ހުރި މީހަކާއި ރިޒޯޓަކުން އައިސް ހުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ މީހުންނަކީވެސް ދެތަނެއްގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެމީހުންނެވެ.

މިއަދު ފައްސިވި ދެ މީހުންނާއެކު ރ. މީދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 3 އަށް އަރާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ