Follow us on
ސަމަންދަރު ބޯޓުގެ ކޭޝިއަރުވެސް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރު ސަމަންދަރު ބޯޓުގެ ދެ ފަޅުވެރިން ކޯވިޑު 19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ތެރެއިން ޓެސްޓުކުރި އެ ބޯޓުގެ ކޭޝިއަރުވެސް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މި ކްލަސްޓަރއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްސި ފަޅުވެރިންނަކީ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ޓެސްޓުކުރި ބައެކެވެ.

ދުވާފަރުގައި ކޯވިޑު ފެތުރެމުންދާތީ މިވަގުތު އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ސަމަންދަރު ބޯޓު ކްލަސްޓަރގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 3 އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ