Follow us on
ރ. ދުވާފަރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑު 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. ދުވާފަރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ރ. ދުވާފަރަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ޢަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓު ކުރި މީހަކު ކޯވިޑު 19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެއެވެ.

ދުވާފަރު ހިމެނޭހެން މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ