Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކޯވިޑް 19 ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ނެގެޓިވް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި ކޯވިޑު ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ރެންޑަމްކޮށް 53 ސާމްޕަލްއެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

ކަރަންޓީނާއި ނުލާ މާލެއިން މަޑުއްވަރީއަށް އައި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަމަށް ބަލާ މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައިވަނީ މެއި 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އައި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަމަށް ބަލާ އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ ނުރުހުންފާޅުކޮށް ބަޔާނެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ