Follow us on
އަލިފުށި މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތުމުން މާދަމާ ރ. އަތޮޅު އުތުރު ފެރީ ދަތުރު ނުކުރާނެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް ރ. އަލިފުށްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާތީ މާދަމާ ރ. އަތޮޅު އުތުރު ފެރީ ދަތުރު ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރ. އަތޮޅު އުތުރު ފެރީ ބަނދަރުކޮށްފައި އޮންނަ ރަށަކީ ރ. އަލިފުށްޓެވެ. ދެކުނު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ފަށާ މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތް ނަމަވެސް ހުއްޓާނުލާ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ