Follow us on
ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ
| ސައްދާމު ޙުސައިން

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މީދު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން ފައްސި ވެފައިވަނީ 17 މެއި 2021ވަނަ ދުވަހު މީދޫއަށް ދަތުރުކޮށް އެއްގެއެއް ގައި ކަރަންޓީނު ވެފައިވާ 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ގައިން ކޮވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން 22 މެއި 2021ގައި ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ފައްސިކަމަށް ދެއްކިމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ