Follow us on
ދިގަލި ރިޒޯޓުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މެހި މަދުކުރުމަށް ސްޕްރޭކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރަށުތެރޭގައި މެހި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މެހި މަދުކުރުމަށް ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދަށް ސްޕްރޭކޮށްފިއެވެ.

ރ. މީދޫ ކައުންސިލާއި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އެ ރިޒޯޓުގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓުމެންޓުންވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކުނިގޮނޑާއި ދިމާލުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ސްޕްރޭކޮށްފައެވެ.

ކުނިޑޮނޑު ސަރަހައްދަށް ސްޕްރޭކުރުމުގެ ތެރެއިން

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިގަލި ރިޒޯޓުގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލުންވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ