Follow us on
ރ. މީދޫ ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމް ކުރާނެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ސާމާނު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ސާމާނުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މި ބުރު ޖިމް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއް ހިމެނޭޚަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ރ. މަޑުއްވަރީ، ރ. މީދޫ، ރ. ފައިނު، ރ. އިންނަމާދޫ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ރ. އުނގޫފާރު، ރ. ރަސްގެތީމު އަދި ރ. ހުޅުދުއްފާރެވެ.   މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ރަށްރަށުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ