Follow us on
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް އިންތިހާބުވެފައިވާއިރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ އަލީ ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޝިހާމްއެވެ. އަންހެން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ރަޝީދާ އަބްދުﷲ އަދި މަރިޔަމް ސަޢީދާއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ