Follow us on
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް ސަޢީދު ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ޝަރީފް އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ