Follow us on
ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޞާދިގު!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާޞުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ޞާދިޤުވަނީ މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ