Follow us on
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ. މީދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މާލެ ފޮށިން ހުސައިން ނާސިފްއަށް 65 ވޯޓު، ޝާހިދުއަށް 45 ލިބިފައިވެއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރާ ޤާސިމްއަށްވެސް އަދި ހަސަން ޝަރީފަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 61 ވޯޓެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެން ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާ މަރިޔަމް ސަޢީދާއަށް 72 ވޯޓު، ރަޝީދާ އަބްދުﷲ އަށް 70 ވޯޓު، އީނާސްއަށް 51 ވޯޓު އަދި ޖަމީލާއަށް 35 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

މާލެފޮށިން އަލީ ރަޝީދުއަށް 61 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު މުޙައްމަދު ޝިހާމަށް 62 ވޯޓު، ހުސައިން އަފީފަށް 49 ވޯޓު އަދި އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް 46 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ. މާލެ ފޮށިން 5 ވޯޓެއް ބާޠިލުވެފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ