Follow us on
މީދުއްޕަރު ރިޒޯޓުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަ މީދުއްޕަރު ރިޒޯޓުގައި ނެގި ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ފޮށިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ 32 ވޯޓާއެކު ނާސިފްއެވެ. އަލީ ޝާހިދުއަށް ލިބިފައިވަނީ 9 ވޯޓެވެ. ރަށު ކައުންސިލް ރައިސްގެ ގޮނޑިއަށް ހަސަން ޝަރީފަށް 29 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ޤާސިމަށް ލިބިފައިވަނީ 14 ވޯޓެވެ.

މި ފޮށިން ރަޝީދާއަށް 26 ވޯޓު، މަރިޔަމް ސަޢީދާއަށް 22 ވޯޓު، ޖަމީލާ ހުސައިންއަށް 21 ވޯޓު އަދި އީނާސްއަށް 9 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި އަލީ ރަޝީދަށް 33 ވޯޓު، މުޙައްމަދު ޝިހާމަށް 20 ވޯޓު، އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް 18 ވޯޓު އަދި ހުސައިން އަފީފަށް 9 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ފޮށިން 2 ވޯޓެއް ވަނީ ބާޠިލުވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ