Follow us on
ލައިވް: ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މީދޫގެ ދެ ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން. މިވަގުތު ގުނަމުން ދަނީ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ވޯޓުތައް. އެއް ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 ޖަހާއިރު.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ