Follow us on
ރ. މީދޫގެ ދެ ނަމްބަރު ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ގުނަނީ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ވޯޓު!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން 2 ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުތައް ގުނަން ފަށައިފިއެވ. މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށި ގުނަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19:30 ގައެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 7:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯޓުލުމުގައި މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ވޯޓު ފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 931 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ