Follow us on
ލައިވް: މިހާތަނަށް މީދޫއިން 597 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ