ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް މަޑުއްވަރީ މަސްދޯންޏަކުން ހޮވައިފި

ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ރ. މަޑުއްވަރީ މަސްދޯންޏަކުން ހޮވައިފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެތި ނަގާފައިވަނީ އެރަށު ’ރުވާ 20‘ ދޯނިންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބޭ ގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.