Follow us on
ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ރ. މީދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ދަރުސްގެ މަޢުޟޫއު އަކީ ‘ތައުޙީދު/ ދިނީ ވާޖިބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން’ މިއެވެ. މި ދަރުސްގެ އިތުރުންވެސް މިއަދު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ހާއްސަ ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ދަރުސް އަޑުއެއްސެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުންވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ