Follow us on
އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނީ އެ ރިޒޯޓުން މުވައްޒަފަކު ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ވެއިތަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދިވެއްސެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ