Follow us on
ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޒޯތެއްކަމަށްވާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ރިޒޯޓުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެފް.އެން. ބީ އަދި ކިޗަން ޓީމްގެ ވަޒީފާތަކެކެވެ. މި ގޮތުން ވެއިޓަރުންނާއި، ބާރގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުންގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓް މެނޭޖަރަކާއި ބެވެރެޖް މެނޭޖަރެއް ހޯދަން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 4 ދާއިރާގއެއްގެ ޝެފުންނާއި ސްޓެވަރޑިންގ ސުޕަވައިޒަރެއް ހޯދުމަށްވެސް އެ ރިޒޯޓުންވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެއަހަރު އެ ދާއިރާެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި މީގެ ކުރިން ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓެެއްގައި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ