Follow us on
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް ފަށައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދީނީ ހަރަކާތް ހިންގާ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ޖަމްޢިއްޔާކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް އަލުން ފަށާފައިވަނީ ރޭގައެވެ. އެގޮތުން ރޭގައި ފުރުޤާން މިސްކިތުގައިވަނީ އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކްރީގެ ދަރުހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން ދަރުސްތައް މެދުކަނޑުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތަށް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެކި މަޢުޟޫއުތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެކި މިސްކިތްތަކުގައި ސިލްސިލާ ދަރުސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު ފަނޑިޔާރު މިސްކިތުގައި އަދި އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް އޮންނާނެއެވެ.

އަދި ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޛްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދަރުސް އޮންނާނީ މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުސް ދިނުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ވިލިމާލޭގެ މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްގައެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް ދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އެގޮތުން ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު. ޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކްރީ. ޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާވުދު ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ފަދަ ޝައިޚުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ/

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ