Follow us on
ރ. ދުވާފަރު މަސް ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އެންދަމަން އުޅުނު ރ. ދުވާފަރު “ހިތްވަރު” މަސް ދޯނި ރ. ކަނދޮޅުދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮތް ފަރަކަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެން.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 20:12 ހާއިރުކަމަށާއި ދޯނި ފަރަށް އެރުމާއެކު ދޯނީގެ އިންޖީން ރޫމުން ދިޔަވާކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މި ދޯނީގައި 11 މީހުން އެބަތިބިކަމަށްވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން މަޢުލުމާތުދެއެވެ.

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަސް ދޯންޏެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މި ދޯނި ވަނީ ފުންކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ