Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެމީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އެ ރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ އެ 2 މީހުންގެ ފަރާތުން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން 15 ޖަނަވަރީގައި ނެގުނު 2 ސާމްޕަލް ކޯވިޑްއަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށެވެ.

މި ދެ ފަރާތުގެ ކޮންޓެޓް ޓްރޭސިންގ އިން ބެލި ބެލުމުން ގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކާއި ބައްދަލުވެފައިނުވާކަމަށްވެސް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ