Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީ މަންފާ ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެފައިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ ‘މަންފާ’ މަސްދޯނިގެ ޙަބަރެއް ނުވާރާ 2 ދުވަސްވެފައިވާތީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެ ދޯނި ވީ ހިސާބެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިން ފޭސްޕުކް ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދޯނީގެ ހަބަރެއް ވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ކިބައިން އެދޭކަމަށެވެ. މި ދޯނި މަހަށް ނިކުމެފައިވަނީ ކިތަށް މީހުންނާއެކީ ކަމެއް އެ ފަރާތުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މަންފާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރަކީ P8494 A – 01 12 – E އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ