Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ، މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

8 އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ރޭގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 16 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކުރުމަަށާއި، ތަޖުވީދު މަޤުން ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތަކީ އެ ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ ސަބަބުން މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށްވެސް މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދެކެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުކަން ކުރުމަށް ދާއިރާގެ ފަންނުވެރި ތިން ޖަޖުން ގެނެސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަލޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ