Follow us on
ދުވާފަރު ކޭސް: މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 3 ދަރިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް، އަންހެން މީހާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑީޔާއިން މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، މި މައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. 39 އަަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިޗަނީ ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 22:30 ގައިކަމަށާއި 24 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:51 ގައިކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ރަށް ފުލުހުން ހާމަނުކުރި ނަމަވެސް މިއީ ރ. ދުވާފަރުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ ހާދިސާއެއްކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ރުޤްޔާގެ ނަމުގައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ މީޑިޔާއަށް ފެންމަތިކޮށްފައިވަނީ އޮންލައިން ނޫސް ‘މިހާރު’ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަދު މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްވެސް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ