Follow us on
ގާގަނޑު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2020 ފަށައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް ޓީމެއްކަމަށްވާ ގާގަނޑު އެފް.ސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘ގާގަނޑު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2020’ މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.

17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެފް.ސީ އާދޭސް އަދި އެފް.ސީ ޔުނައިޓެޑެވެ. މި މެޗު 8-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެފް.ސީ ޔުނައިޓެޑެވެ.

އެފް.ސީ އާދޭސް އަދި އެފް.ސީ ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗު

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރީ ސްޕައިލެކްސިޔާ އެފް.ސީ އަދި ޒެފްރޯސް އެފް.ސީއެވެ. މި މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޒެފްރޯސް އެފް.ސީންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތަކުން މުބާރާތަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ