Follow us on
މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

“ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަ ރޭ” މި މަޢުޟޫއަށް ދެއްވާ މި ހާއްސަ ދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ގައެވެ. މިރޭގެ ދަރުސްއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި 10 ފަރާތަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ދިނުމަށްވެސް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިރޭގެ މި ދަރުސް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ