Follow us on
ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ގިނަ ދިވެހިންތަކެއްގެ ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ހިތްގައިމު ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން އަލީ އަޝްފާޤު ކުރި ހޯދީ ވިއެޓްނާމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ އެންގުޔެން ވެން ކުއެޓް އާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަލީ އަޝްފާޤުގެ ގޯލައެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރަނީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޕާސިބޯއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އަލީ އަޝްފާޤު ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ