ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ގިނަ ދިވެހިންތަކެއްގެ ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ހިތްގައިމު ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން އަލީ އަޝްފާޤު ކުރި ހޯދީ ވިއެޓްނާމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ އެންގުޔެން ވެން ކުއެޓް އާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަލީ އަޝްފާޤުގެ ގޯލައެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރަނީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޕާސިބޯއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އަލީ އަޝްފާޤު ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލައެވެ.