Follow us on
އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް: އަވަހަށް ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤަށް ވޯޓު ދެއްވާ!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އޭޝިޔާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ، އޭއެފްސީން ފަށާފައިވާ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓު ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ ވޯޓުލުން ހުޅުވާލައިިފިއެވެ.

ކުއާޓަރ ފަައިނަލްގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަލީ އަޝްފާޤު ވާދަކުރަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ އެންގިޔުން ވޭން ކުޔެޓްއާއެވެ. މި ޗެލެންޖުގައި އަލީ އަޝްފާޤުގެ ގޯލެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރަނީ 2013 ވަނަ އަަހަރު އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޕާސިބޯ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަޝްފާޤު ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލްއެވެ.

https://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/latest/news/bracket-challenge-quarter-final-ali-ashfaq-new-radiant-vs-nguyen-van-quyet-hanoi?fbclid=IwAR36XpdVlQ_jWVjGcmFd52wI2mYsYxySJfmwZkVy2GgU6VQFt0oABRI5c-Y އަލީ އަޝްފާޤަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ!

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ