Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް 143 މިލިއަނަަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްލަ 143.11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާު ކުރީ މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި އެކަމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް އާޒިމްއެވެ.

މި ބޮޑު މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވުމާއެކު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާޢިލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ދުވާފަރުގެ ތާރީޚުގައި އުފާވެރި ދުވަހެއްކަމަށާއި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމަށް އުއްމީދެއް ގެނުވާ ދުވަހެއްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުވާފަރު ރައްޔިތުން ހިތާއި ހިތުން ޝުކުރުއަދާކުރާނެކަމަށްވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ދުވާފަރުގައި މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު އެ މަސައްކަތްވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ