Follow us on
މީދޫ ވޮލީބޯޅަ ފޯރި: ވަޅުޖެހިފަ އޮތް ވޮލީ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުން!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މީދޫ ވޮލީބޯޅަ ފޯރިގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް ފަށާފައިވާ ވޮލީ މުބާރަތާއެކު މީދޫގައި ވޮލީގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު އިއްޔެ މީދޫގައި ފެށި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ ބުއްރާސް، ބުންޒީލަ، އުއްމީދު އަދި ހޭރިޔާއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ ބައްދަލުކުރީ ބުންޒީލަ އަދި ހޭރިޔާއެވެ. މި މެޗު 3 ސެޓު 0 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ބުންޒީލައެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނީ އުއްމީދު އަދި ބުއްރާސްއެވެ. މި މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 4:00 ގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މެޗުތައް ބެލުމަށް ހާޒިރުވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދަނީ އަލަށް ތައްޔާރުކުރި ބަނދަރު ވޮލީ ކޯޓުގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ