Follow us on
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ދުވާފަރުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު އިސްނަންގަވައިގެން ރ. ދުވާފަރުގައި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

‘އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުހައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި’ ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. މި މުބާރާތަކީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 8ން ޑިސެމްބަރު 20 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ