Follow us on
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު 2021 މާޗުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަސްތެރޭ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ‘ފަލަސުރުޙީ’ ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ފުއާދި ތައުފީޤުއެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީޙެއް އަދި ނުނިންމާކަމަށާއި މާޗު މަސްތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވުމުން މިހާރުތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގުދަންމާލުމަށާއި އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ހާއްސަ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރާތާ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި 982 ކައުންސިލަރުން ހޮވާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީން 877 އަށް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.އެމުން 673 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާނެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުވެސް މިފަހަރު ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ