Follow us on
ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމާ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 10 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރ. މީދޫ، ރ. ރަސްމާދޫ، ރ. ދުވާފަރު، ރ. މާކުރަތު، ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، ބ. ފުޅަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫއެވެ،

މި ރަށްރަށުގައި ޕާކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ސީދާ ދުވަހެއް މިނިސްޓަރު އިޢުލާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ފާހަގަކުރެވިފައިމިވަނީ މިދައުރުގައި ރ. މީދޫގައި އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން މީދޫގައި ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އާރު.ޑީ.ސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި މަސްތެރޭގައި ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މީދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްވެސް ޔޫތް މިނިސްޓްރީންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  1. ދޮންބެ

    ކުރާނެ، ކުރާނެ، މިހާރު އެނގިއްޖެ ކުރާނެކަން. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިންޑިޔާގަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނެތާ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން މިގައުމު ވާނީ އިންޑިޔާގެ އަވަށަކަށް. ދިވެހިން ވާނީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ މީހުންނަށް. ދިވެހިންނޭ ސަމާލުވޭ.