Follow us on
މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި 2020 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ޖުމްލަ 6 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 21:30 ގައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވައްބުރު އެފް.ސީ އަދި ވާނުވާ އެފް.ސީއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 22:30 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި ގާގަނޑު އެފް.ސީއެވެ. ދެން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ތަންގަނޑު އެފް.ސީ އަދި ޓީމް އެޕަލް އެވެ.

ފުޓްސަލް ފޯރީގެ މެޗު ޝެޑިއުލް

މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ތިން ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އަންހެން ޑިވިޜަންގެ މެޗުތައް މިރޭ 20:30 ގައި ފަށާނެއެވެ. އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެމިގޯސް، ޕަޕލިއަންސް އަދި ޑެއިޒީއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ