Follow us on
ރ. ދުވާފަރު އަދި މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ވީއޭއެމްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރު އަދި މާކުރަތު ހިމެނޭހެން 13 ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ވީ.އޭ.އެމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ދަނޑުތަކުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި 13 ރަށުގެ މަސައްކަތް 4 ލޮޓަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެެއިން ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. މާކުރަތު ހިމެނެނީ ތިންވަނަ ލޮޓްގައެވެ. ކޮންމެ ލޮޓެއްގެ މަސައްކަތްވެސް 120 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 13 ދަނޑޫގައި ޓާރފް އެޅުމަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ 38،214،943.03 ރުފިޔާއަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ