Follow us on
މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. ނައިފަރު ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

ޅ. ނައިފަރު ބަޒޫކާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު ޅ. ނައިފަރު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު 2-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބަޒޫކާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުންނެވެ. މި މެޗުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ނާޖިހް ޖަމީލް އަދި އަނާންއެވެ.

މީދޫގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހަށް 41 އަހަރު ފުރުނީ ސެޕްޓެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ