Follow us on
އެމް.ޑީ.އެންގެ ކަންތައް މިހާރު ނިމިއްޖެ: ޑރ. އިޔާޒް
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކްގެ ކަންތައް މިހާރު ނިމިއްޖެކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑރ. އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމް.ޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހުންނަށް އެޅީ ކޮންފިޔަވަޅެއްތޯ މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޓުވިޓަރގައި ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ޑރ. އިޔާޒް މި މޭރުމުން ވިދާޅުވުމަށް ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝްވަނީ ޓުވިޓަރ ގައި ޑރ. އިޔާޒަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ.

ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ “އެމް.ޑީ.އެން އާ މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ މިސާލަކީ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިގެން ނިކުތް ވަގު ކަލޭގެ އަތުން ތިޖޫރީ އަތުލާފައި ނަން ވަގުކަލޭގެ މިނިވަންކޮށް އުޅެން ދޫކޮށްލުމުގެ މިސާލެ، އެމް.ޑީ.އެން ޖަމާއަތް އުވާލުމުން ފުދޭނަމަ ޔާމީން އަތުން ޑޮލަރތައް އަތުލާފައި ޖަލަށް ލިޔަސް ފުދޭނެ ނޫންތޯ” މިހެންނެވެ.

އެމް.ޑީ.އެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލިނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓު ލިޔުމުގައި ޝާމިލްވި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  1. އަބްދުﷲ ބިން އުބައްޔު ބިން ސަލޫދު

    މައްލޫން މައްލޫން