Follow us on
ރ. މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މީދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ އާއި ރޯޑްވަރދިނަސް އަދި އިންޝުއަރެންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ މީދޫގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ބަލަހައްޓާ އަހަރީ ފީ ފަދަ ފީތައް ހަމަވެފައިވާ ހުރި ނަމާ އާކުރުމަށް ބާރު އެޅުންކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ