Follow us on
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި މާބަނޑު މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި މާބަނޑު މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މިކަން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވަނީ މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ 2 މީހުންކަމަށްވެސް އެރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު މަޢޫލުމާތުދެއްވައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކުވެސް ވަނީ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ