Follow us on
2 މީހުންނާއެކު ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

2 މީހުންނާއެކު ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނީ ރ. މާމުނަގައު ރިޒޯޓުން ފުރައިގެން ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޮދަރން އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާކަމަށާއި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:45 ހާއިރުކަމަށެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ 12:13 ހާއިރު ރ. ކިނޮޅަހަށް ވަަދެފައިވާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ