އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 އިން 22 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރ. މީދޫ ތަމްސީލް ކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި…

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 އިން 22 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރ. މީދޫ ތަމްސީލް ކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި…