ޙަބަރު
ކުރިއަށް މިއޮތް ޢީދު ބަންދާއިދިމާކޮށް މީދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކުގެ ޖާގަތައް ފުލްވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އާއްމުކޮށް ދަތުރުކުރާ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯންޗު ފެރީވެސް އ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ
...