ކުޅިވަރު
މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތަންގަނ...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފަށާނެއެވެ.   މީދޫ...

ރ. މީދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފިރިހެން ދެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި...

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޑޫޒިއަންސް ހޯދައިފި!   މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަ...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑެއިޒީ އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޒިލީ އެސްސީ އަދި ޑެއިޒީ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޑޫޒިއަންސް އަދި ފެލްކަން އެސްސީ ދަތުރުކޮށްފި...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. &nb...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މިރޭ ކުޅޭ ގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނި...

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ފެލްކަން އަދި ބީ ބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންސް ދަތުރުކޮށްފ...

އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް ވައިމަތި ސްޕޯޓްސް، ޑެއިޒީ އަދި އެމިގޯސް ކާމިޔ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްތައް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް އެ...

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެ މެޗު ޒިލީ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ކުޅުން ރޭގަ ފެށިއިރު، ފުރަތަމަ މެޗް ގާގަނޑު އެފްސީން ކާ...

 މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕް މިއަދު ހަވީރު ފ...

މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށ...

ގާގަނޑު އެފްސީ ބަލިކޮށް ހަވާސް އެސްސީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގ...

ފޯރިގަދަ ސެމީފައިނަލް މެޗްތަކަކަށްފަހު ހަވާސް އެސްސީ އަދި ގާގަނޑު އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ...

ޔޫޕް ކަޕް 2019ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް ލައިވް ކުރުމަށް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.   މ...

ޔޫތު ކަޕް 2019ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅ...

ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ގުރޫޕް ބީ ގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކ...

ބުންވަރު އެފްސީކޮޅަށް 9 ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ހަވާސް އެސްސީން ގުރޫޕް...

ރޭގައި ގުރޫޕް ބީ ގައި ކުޅުން މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށް ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގ...

އެންމެ ފަހުގެ
...