ކުޅިވަރު
މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތަންގަނ...
އަދި ކިޔާލަން
މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ދެވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފަށާނެއެވެ.   މިއަހ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުންވަރު އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ ކުޅެވުނ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ. ހަވާސް އެސްސީ އަދި ބުންވަރު އެފްސީ ބައްދ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލަށް ބުންވަރު އެފްސީ އަދި ހަވާސް އެސްސީ ދަރުތުކޮށްފިއެވެ.  ...

ގުރޫޕް އޭގެ ގޮތުގައި ތަންގަނޑު އެފްސީ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ގުރޫޕްގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި ރޯވާސް...

ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ބުންވަރު އެފްސީ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ގުރޫޕުގެ ދެ...

އެމް.އީ.ސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ރޭގެ މެޗުތައް ބުންވަރު އާއި ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. &nbs...

ތަންގަނޑު އެފްސީއާއި އައިވެންޓަސްއިން ރޭގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   މިހާތަނަށް ކުޅެފައި...

ރޭގެ މެޗުތައް ރޯވާސް އެފްސީ އަދި ބުންވަރު އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެ...

ރޭގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި ހަވާސް އެސްސީން މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު...

ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އާއި ހަވާސް އެސްސީން ރޭގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގ...

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި ރޯވާރސް އެފްސީން މޮޅަކާއިއެކު މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ....

އެމް.އީ.ސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމަށް ތަންގަނޑު އެފްސީން ޓީމު ވަރުގަދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭ...

ޖުމްލަ 9 ޓީމާއިއެކު އެމް.އީ.ސީ ފުޓްސްލް ފިއެސްޓާ މިރޭ ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   2 ގުރޫޕ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އީ.ސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2019ގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.    މިރޭ 9:00ގައި މީދ...

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ތައާރަފްކުރުމާމެދު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަ...

މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަންސް އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ވިމެންސް ސިންގަލްސްގެ ފައިނަލަ...

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގުޅިގެނ...

ރ. މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކައުންސިލް ބަށި ޗެލެންޖް 2019"ގެ ނަމުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާ...

އެމް.ޖޭ.އެސް ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސ...

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދުއްޕަރު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިގަލި މޯލްޑިވްސް، ކާޕެޑިއެމް، މީދުއްޕަރު އަދި ކުޑަފުށި ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އިން މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރި އިރު މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން މުބާރާތް މޮޅ...

މީދޫ ޖަމްއިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޗް...

އެންމެ ފަހުގެ
...