ކުޅިވަރު
އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2019ގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.    މިރޭ 9:00ގައި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ގުރުއަތުލުމުގައި ޓީމްތައް ތަރުތީބުކޮށްދެއްވީ މީދޫ ޕޮލިސް ސ...
އަދި ކިޔާލަން
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ތައާރަފްކުރުމާމެދު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަ...

މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަންސް އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ވިމެންސް ސިންގަލްސްގެ ފައިނަލަ...

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގުޅިގެނ...

ރ. މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކައުންސިލް ބަށި ޗެލެންޖް 2019"ގެ ނަމުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާ...

އެމް.ޖޭ.އެސް ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސ...

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދުއްޕަރު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިގަލި މޯލްޑިވްސް، ކާޕެޑިއެމް، މީދުއްޕަރު އަދި ކުޑަފުށި ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އިން މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރި އިރު މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން މުބާރާތް މޮޅ...

މީދޫ ޖަމްއިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޗް...

ރ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފަށާނެއެވެ.   މީދޫ...

ރ. މީދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފިރިހެން ދެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި...

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޑޫޒިއަންސް ހޯދައިފި!   މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަ...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑެއިޒީ އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޒިލީ އެސްސީ އަދި ޑެއިޒީ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޑޫޒިއަންސް އަދި ފެލްކަން އެސްސީ ދަތުރުކޮށްފި...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. &nb...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މިރޭ ކުޅޭ ގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނި...

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ފެލްކަން އަދި ބީ ބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންސް ދަތުރުކޮށްފ...

އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް ވައިމަތި ސްޕޯޓްސް، ޑެއިޒީ އަދި އެމިގޯސް ކާމިޔ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްތައް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް އެ...

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެ މެޗު ޒިލީ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ކުޅުން ރޭގަ ފެށިއިރު، ފުރަތަމަ މެޗް ގާގަނޑު އެފްސީން ކާ...

އެންމެ ފަހުގެ
...