ކުޅިވަރު
އެމް.ޖޭ.އެސް ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ދިގަލި ކާމިޔާބުކުރީ މީދުއްޕަރާއި ވާދަކޮށް 4 – 3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެ...
އަދި ކިޔާލަން
މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދުއްޕަރު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިގަލި މޯލްޑިވްސް، ކާޕެޑިއެމް، މީދުއްޕަރު އަދި ކުޑަފުށި ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އިން މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރި އިރު މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން މުބާރާތް މޮޅ...

މީދޫ ޖަމްއިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޗް...

ރ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފަށާނެއެވެ.   މީދޫ...

ރ. މީދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފިރިހެން ދެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި...

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޑޫޒިއަންސް ހޯދައިފި!   މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަ...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑެއިޒީ އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޒިލީ އެސްސީ އަދި ޑެއިޒީ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ޑޫޒިއަންސް އަދި ފެލްކަން އެސްސީ ދަތުރުކޮށްފި...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. &nb...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މިރޭ ކުޅޭ ގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނި...

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ފެލްކަން އަދި ބީ ބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންސް ދަތުރުކޮށްފ...

އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް ވައިމަތި ސްޕޯޓްސް، ޑެއިޒީ އަދި އެމިގޯސް ކާމިޔ...

ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްތައް ޓީމް ރާޅު އަދި ޓީމް ޔޫނ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް އެ...

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެ މެޗު ޒިލީ...

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ކުޅުން ރޭގަ ފެށިއިރު، ފުރަތަމަ މެޗް ގާގަނޑު އެފްސީން ކާ...

 މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕް މިއަދު ހަވީރު ފ...

މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށ...

ގާގަނޑު އެފްސީ ބަލިކޮށް ހަވާސް އެސްސީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގ...

ފޯރިގަދަ ސެމީފައިނަލް މެޗްތަކަކަށްފަހު ހަވާސް އެސްސީ އަދި ގާގަނޑު އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ...

ޔޫޕް ކަޕް 2019ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް ލައިވް ކުރުމަށް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.   މ...

އެންމެ ފަހުގެ
...