ކުޅިވަރު
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ގެންދިޔުމަށް މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުން ނިންމާ އެކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެ...
އަދި ކިޔާލަން
އަންނަމަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެންރަށެއްގައި ވޯޓުލުމ...

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޅާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް...

އެންމެ ފަހުގެ
...